Čierna nad Tisou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:3 669
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
mestskyurad_ciernanadtisoustonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
19,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-9,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
13,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
87,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
26,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
92,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-84 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
164 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
737 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
44 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Čierna nad Tisou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 316 111 €
+Kapitálové príjmy
50 442 €
+Bežné výdavky
3 171 644 €
+Kapitálové výdavky
501 758 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
646 367 €
+Dlhodobé záväzky
12 665 €
+Krátkodobé záväzky
980 018 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
602 053 €
+Bankové úvery a výpomoci
602 424 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
53 340 €
+Úrokové splátky
3 738 €
+Finančné účty
261 604 €
+Neobežný majetok
3 057 172 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
3 669
+Výsledok hospodárenia
162 622 €