Bajerovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:295
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecbajerovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
29,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
20,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
26,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-29,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
266,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
400,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
405,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
170 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
161 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 450 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
33 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Bajerovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
123 239 €
+Kapitálové príjmy
65 900 €
+Bežné výdavky
108 755 €
+Kapitálové výdavky
30 151 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
652 €
+Dlhodobé záväzky
363 €
+Krátkodobé záväzky
12 318 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
47 396 €
+Bankové úvery a výpomoci
47 396 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
16 318 €
+Úrokové splátky
1 375 €
+Finančné účty
49 303 €
+Neobežný majetok
426 090 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
295
+Výsledok hospodárenia
9 810 €