Čierne nad Topľou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
1,9
Bilancia bežného účtu i
2,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:744
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
ocu.ciernentstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
25,4 %
35,1 %
+Dlhová služba
68,4 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
-6,7 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-24,3 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
42,8 %
14,4 %
+Čistý majetok
278,7 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
142,9 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
266,7 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-128 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
80 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
876 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-39 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Čierne nad Topľou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
198 174 €
+Kapitálové príjmy
204 811 €
+Bežné výdavky
211 370 €
+Kapitálové výdavky
289 632 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
30 825 €
+Dlhodobé záväzky
1 696 €
+Krátkodobé záväzky
24 894 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
59 556 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
164 978 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
35 572 €
+Neobežný majetok
697 573 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
767
+Výsledok hospodárenia
-29 572 €