Čierne nad Topľou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
3,4 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
2,4
Bilancia bežného účtu i
2,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,6

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:744
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
ocu.ciernentstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,5 %
34,9 %
+Dlhová služba
16,7 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
0,9 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
5,7 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,4 %
0,2 %
+Intenzita investovania
-10,7 %
6,7 %
+Čistý majetok
345,5 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
152,2 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
180,5 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
44 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
38 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
897 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-24 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Čierne nad Topľou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
287 292 €
+Kapitálové príjmy
33 159 €
+Bežné výdavky
284 701 €
+Kapitálové výdavky
2 446 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
11 355 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 854 €
+Dlhodobé záväzky
2 306 €
+Krátkodobé záväzky
24 191 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
26 456 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
33 159 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
36 814 €
+Neobežný majetok
676 727 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
763
+Výsledok hospodárenia
-18 461 €