Čierne nad Topľou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
3,3
Bilancia bežného účtu i
2,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,2
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:744
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
ocu.ciernentstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
25,0 %
+Dlhová služba
9,2 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
1,3 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
4,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,8 %
1,4 %
+Intenzita investovania
-12,0 %
5,2 %
+Čistý majetok
232,6 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
175,4 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
207,1 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
39 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
885 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-13 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Čierne nad Topľou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
225 271 €
+Kapitálové príjmy
26 921 €
+Bežné výdavky
222 445 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
11 355 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 282 €
+Dlhodobé záväzky
2 333 €
+Krátkodobé záväzky
23 000 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
26 393 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
40 352 €
+Neobežný majetok
630 333 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
755
+Výsledok hospodárenia
-9 664 €