Čierne nad Topľou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,3
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:744
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
ocu.ciernentstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
54,0 %
23,6 %
+Dlhová služba
0,0 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
3,6 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-53,2 %
1,7 %
+Intenzita investovania
57,9 %
8,6 %
+Čistý majetok
245,7 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
198,6 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
235,6 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-178 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
167 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
758 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-19 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Čierne nad Topľou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
249 568 €
+Kapitálové príjmy
5 000 €
+Bežné výdavky
240 663 €
+Kapitálové výdavky
149 434 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 827 €
+Dlhodobé záväzky
2 322 €
+Krátkodobé záväzky
18 420 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
130 460 €
+Bankové úvery a výpomoci
130 460 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
36 578 €
+Neobežný majetok
673 276 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
761
+Výsledok hospodárenia
-14 182 €