Čierny Balog

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:5 168
Okres:Brezno
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
ciernybalogciernybalog.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-7,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
37,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
765,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
126,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
149,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
8,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-162 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
101 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 868 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
38 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Čierny Balog

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 403 085 €
+Kapitálové príjmy
7 850 089 €
+Bežné výdavky
2 977 646 €
+Kapitálové výdavky
9 112 102 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
129 648 €
+Dlhodobé záväzky
299 894 €
+Krátkodobé záväzky
554 077 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
520 719 €
+Bankové úvery a výpomoci
520 719 €
+Úvery od ŠFRB
275 439 €
+Výdavky na splácanie istiny
68 866 €
+Úrokové splátky
5 265 €
+Finančné účty
698 902 €
+Neobežný majetok
25 006 141 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 168
+Výsledok hospodárenia
197 039 €