Čierny Brod

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,6

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 611
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský
E-mail:
obecciernybrodstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
233,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
38,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
45,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
51,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
1 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 668 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
9 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Čierny Brod

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 209 158 €
+Kapitálové príjmy
20 882 €
+Bežné výdavky
1 132 093 €
+Kapitálové výdavky
96 634 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
28 160 €
+Dlhodobé záväzky
597 195 €
+Krátkodobé záväzky
376 231 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
589 647 €
+Výdavky na splácanie istiny
27 654 €
+Úrokové splátky
14 715 €
+Finančné účty
144 419 €
+Neobežný majetok
2 549 820 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 611
+Výsledok hospodárenia
15 101 €