Dargov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:595
Okres:Trebišov
Kraj:Košický
E-mail:
dargovtrenet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
15,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
19,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
615,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
88,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
99,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
180,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
65 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
56 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 933 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
41 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dargov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
331 559 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
267 946 €
+Kapitálové výdavky
24 777 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 112 €
+Dlhodobé záväzky
508 770 €
+Krátkodobé záväzky
44 947 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
33 258 €
+Bankové úvery a výpomoci
33 258 €
+Úvery od ŠFRB
511 098 €
+Výdavky na splácanie istiny
34 143 €
+Úrokové splátky
6 478 €
+Finančné účty
39 729 €
+Neobežný majetok
1 736 421 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
595
+Výsledok hospodárenia
24 250 €