Dedina Mládeže

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:454
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky
E-mail:
ocu_dedinamladezegutanet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
4,5 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
1,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,7 %
0,8 %
+Intenzita investovania
1,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
637,3 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
25,9 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
51,4 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
72,6 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-4 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
52 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 125 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-19 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dedina Mládeže

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
244 847 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
242 072 €
+Kapitálové výdavky
4 440 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 086 €
+Dlhodobé záväzky
217 662 €
+Krátkodobé záväzky
35 615 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
23 455 €
+Bankové úvery a výpomoci
23 455 €
+Úvery od ŠFRB
213 353 €
+Výdavky na splácanie istiny
10 646 €
+Úrokové splátky
2 611 €
+Finančné účty
9 222 €
+Neobežný majetok
1 891 252 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
454
+Výsledok hospodárenia
-8 667 €