Dedina Mládeže

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
4,5 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
1,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,7 %
0,8 %
+Intenzita investovania
1,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
637,3 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
25,9 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
51,4 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
72,6 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-4 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
52 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 125 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-19 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
244 847 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
242 072 €
+Kapitálové výdavky
4 440 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 086 €
+Dlhodobé záväzky
217 662 €
+Krátkodobé záväzky
35 615 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
23 455 €
+Bankové úvery a výpomoci
23 455 €
+Úvery od ŠFRB
213 353 €
+Výdavky na splácanie istiny
10 646 €
+Úrokové splátky
2 611 €
+Finančné účty
9 222 €
+Neobežný majetok
1 891 252 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
454
+Výsledok hospodárenia
-8 667 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:454
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky
E-mail:
ocu_dedinamladezegutanet.sk