Demandice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
3,3
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:979
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
starostademandice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
43,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-4,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
310,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
54,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
92,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
77,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
106 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
49 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 805 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-30 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Demandice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
934 731 €
+Kapitálové príjmy
257 580 €
+Bežné výdavky
870 176 €
+Kapitálové výdavky
218 201 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
34 910 €
+Dlhodobé záväzky
661 683 €
+Krátkodobé záväzky
91 359 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
48 445 €
+Bankové úvery a výpomoci
48 445 €
+Úvery od ŠFRB
680 560 €
+Výdavky na splácanie istiny
210 378 €
+Úrokové splátky
9 539 €
+Finančné účty
49 858 €
+Neobežný majetok
2 725 717 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
979
+Výsledok hospodárenia
-29 446 €