Demandice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 000
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
starostademandice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
6,3 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
12,2 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-38,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
58,4 %
10,1 %
+Čistý majetok
318,5 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
53,0 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
81,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
89,8 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-409 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
110 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 495 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
30 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Demandice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
884 310 €
+Kapitálové príjmy
183 102 €
+Bežné výdavky
776 617 €
+Kapitálové výdavky
699 892 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
38 981 €
+Dlhodobé záväzky
688 030 €
+Krátkodobé záväzky
136 673 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
109 661 €
+Bankové úvery a výpomoci
109 661 €
+Úvery od ŠFRB
703 340 €
+Výdavky na splácanie istiny
40 365 €
+Úrokové splátky
8 972 €
+Finančné účty
72 495 €
+Neobežný majetok
2 516 974 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 000
+Výsledok hospodárenia
29 770 €