Demandice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:979
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
starostademandice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,1 %
23,5 %
+Dlhová služba
4,1 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
1,3 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,5 %
2,9 %
+Intenzita investovania
0,8 %
4,9 %
+Čistý majetok
304,6 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
55,8 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
123,5 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
56,2 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
3 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
112 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 882 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
41 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Demandice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
649 573 €
+Kapitálové príjmy
11 965 €
+Bežné výdavky
641 068 €
+Kapitálové výdavky
17 416 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
24 731 €
+Dlhodobé záväzky
373 977 €
+Krátkodobé záväzky
36 512 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
115 338 €
+Bankové úvery a výpomoci
115 338 €
+Úvery od ŠFRB
358 978 €
+Výdavky na splácanie istiny
15 426 €
+Úrokové splátky
10 475 €
+Finančné účty
20 376 €
+Neobežný majetok
2 054 137 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 033
+Výsledok hospodárenia
42 197 €