Demandice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
2,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:979
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
starostademandice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,3 %
21,5 %
+Dlhová služba
13,6 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
3,2 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,2 %
0,7 %
+Intenzita investovania
-7,9 %
6,7 %
+Čistý majetok
345,1 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
16,1 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
51,1 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
53,1 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
74 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
59 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 170 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-33 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Demandice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
685 988 €
+Kapitálové príjmy
65 923 €
+Bežné výdavky
663 709 €
+Kapitálové výdavky
11 663 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
34 526 €
+Dlhodobé záväzky
360 995 €
+Krátkodobé záväzky
98 759 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
60 644 €
+Bankové úvery a výpomoci
60 644 €
+Úvery od ŠFRB
344 803 €
+Výdavky na splácanie istiny
70 320 €
+Úrokové splátky
18 337 €
+Finančné účty
15 905 €
+Neobežný majetok
2 302 539 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 033
+Výsledok hospodárenia
-34 313 €