Detva

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,2

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:14 887
Okres:Detva
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
sekretariatmsudt.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0005 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
340,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
198,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
241,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
26,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
84 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
44 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 501 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
86 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Detva

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
11 967 498 €
+Kapitálové príjmy
1 256 857 €
+Bežné výdavky
10 297 630 €
+Kapitálové výdavky
1 672 544 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
55 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
535 890 €
+Dlhodobé záväzky
3 052 986 €
+Krátkodobé záväzky
1 241 994 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
648 318 €
+Bankové úvery a výpomoci
648 318 €
+Úvery od ŠFRB
2 916 343 €
+Výdavky na splácanie istiny
322 058 €
+Úrokové splátky
51 952 €
+Finančné účty
2 466 810 €
+Neobežný majetok
35 556 148 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
14 887
+Výsledok hospodárenia
1 273 886 €