Diaková

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,0 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
0,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:370
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,1 %
35,1 %
+Dlhová služba
5,5 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
-24,3 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,4 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
-9,6 %
14,4 %
+Čistý majetok
518,6 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
134,2 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
201,6 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-31 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
54 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 073 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
119 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Diaková

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
57 223 €
+Kapitálové príjmy
136 205 €
+Bežné výdavky
71 108 €
+Kapitálové výdavky
130 736 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
14 186 €
+Dlhodobé záväzky
93 €
+Krátkodobé záväzky
21 035 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
14 401 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 656 €
+Úrokové splátky
389 €
+Finančné účty
28 219 €
+Neobežný majetok
273 831 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
268
+Výsledok hospodárenia
31 956 €