Diaková

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
3,9 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
1,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:370
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
7,3 %
34,9 %
+Dlhová služba
20,2 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
4,3 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
13,5 %
0,2 %
+Intenzita investovania
-13,5 %
6,7 %
+Čistý majetok
514,5 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
485,6 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
494,0 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
56 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
15 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 051 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
62 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Diaková

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
88 528 €
+Kapitálové príjmy
27 778 €
+Bežné výdavky
84 730 €
+Kapitálové výdavky
15 862 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
586 €
+Dlhodobé záväzky
135 €
+Krátkodobé záväzky
6 933 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
4 044 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
11 000 €
+Úrokové splátky
554 €
+Finančné účty
33 665 €
+Neobežný majetok
264 900 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
280
+Výsledok hospodárenia
17 223 €