Diaková

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:370
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
11,6 %
21,5 %
+Dlhová služba
0,3 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
10,6 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,3 %
0,7 %
+Intenzita investovania
13,7 %
6,7 %
+Čistý majetok
591,4 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
203,4 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
284,1 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-8 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
27 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 391 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
49 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Diaková

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
71 322 €
+Kapitálové príjmy
96 793 €
+Bežné výdavky
63 736 €
+Kapitálové výdavky
106 591 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
13 506 €
+Dlhodobé záväzky
16 €
+Krátkodobé záväzky
16 741 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
7 644 €
+Bankové úvery a výpomoci
7 644 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
204 €
+Finančné účty
34 056 €
+Neobežný majetok
363 122 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
280
+Výsledok hospodárenia
13 724 €