Diaková

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:370
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,7 %
23,6 %
+Dlhová služba
0,2 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
23,6 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,8 %
1,7 %
+Intenzita investovania
22,2 %
8,6 %
+Čistý majetok
631,2 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
637,6 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
800,9 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
4 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
25 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 486 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
98 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Diaková

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
91 536 €
+Kapitálové príjmy
65 040 €
+Bežné výdavky
69 921 €
+Kapitálové výdavky
85 406 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 086 €
+Dlhodobé záväzky
98 €
+Krátkodobé záväzky
5 563 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
7 644 €
+Bankové úvery a výpomoci
7 644 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
171 €
+Finančné účty
35 467 €
+Neobežný majetok
422 483 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
303
+Výsledok hospodárenia
29 585 €