Diaková

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
5,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:370
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,4 %
18,8 %
+Dlhová služba
1,2 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
20,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-5,6 %
0,8 %
+Intenzita investovania
26,1 %
10,1 %
+Čistý majetok
430,3 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
106,1 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
160,1 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-17 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
16 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 294 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
41 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Diaková

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
103 862 €
+Kapitálové príjmy
2 800 €
+Bežné výdavky
82 753 €
+Kapitálové výdavky
29 859 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 302 €
+Dlhodobé záväzky
463 €
+Krátkodobé záväzky
9 818 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
5 644 €
+Bankové úvery a výpomoci
5 644 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 000 €
+Úrokové splátky
140 €
+Finančné účty
10 415 €
+Neobežný majetok
447 184 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
349
+Výsledok hospodárenia
14 336 €