Diakovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 255
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
diakovcenextra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
12,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
435,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
59,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
230,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
136,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
15 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
80 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 686 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-14 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Diakovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 518 897 €
+Kapitálové príjmy
18 370 €
+Bežné výdavky
1 338 664 €
+Kapitálové výdavky
164 747 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
342 961 €
+Dlhodobé záväzky
1 912 365 €
+Krátkodobé záväzky
200 763 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
179 532 €
+Bankové úvery a výpomoci
179 532 €
+Úvery od ŠFRB
1 897 504 €
+Výdavky na splácanie istiny
130 155 €
+Úrokové splátky
6 092 €
+Finančné účty
119 364 €
+Neobežný majetok
6 132 243 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 255
+Výsledok hospodárenia
-31 875 €