Diviacka Nová Ves

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 764
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
ocudiviacka.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
27,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
16,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
441,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
148,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
153,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
80,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
59 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
29 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 124 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
78 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Diviacka Nová Ves

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
945 024 €
+Kapitálové príjmy
432 059 €
+Bežné výdavky
680 996 €
+Kapitálové výdavky
591 834 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 404 €
+Dlhodobé záväzky
547 121 €
+Krátkodobé záväzky
267 340 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
51 662 €
+Bankové úvery a výpomoci
51 662 €
+Úvery od ŠFRB
685 526 €
+Výdavky na splácanie istiny
46 198 €
+Úrokové splátky
7 864 €
+Finančné účty
398 036 €
+Neobežný majetok
3 261 163 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 764
+Výsledok hospodárenia
137 250 €