Divín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
2,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 077
Okres:Lučenec
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecdivinzoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-0,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
332,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
149,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
170,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
35 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
129 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 537 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-40 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Divín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 685 544 €
+Kapitálové príjmy
184 668 €
+Bežné výdavky
1 617 458 €
+Kapitálové výdavky
179 787 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
34 792 €
+Dlhodobé záväzky
3 760 €
+Krátkodobé záväzky
159 641 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
268 895 €
+Bankové úvery a výpomoci
268 895 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
69 970 €
+Úrokové splátky
6 870 €
+Finančné účty
237 930 €
+Neobežný majetok
5 304 891 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 077
+Výsledok hospodárenia
-82 928 €