Divina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 417
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecdivinastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
31,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
10,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
178,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
314,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
325,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
35 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
174 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
988 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
42 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Divina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 409 323 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
1 174 921 €
+Kapitálové výdavky
148 906 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 856 €
+Dlhodobé záväzky
1 527 €
+Krátkodobé záväzky
72 489 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
421 052 €
+Bankové úvery a výpomoci
421 052 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
52 632 €
+Úrokové splátky
3 873 €
+Finančné účty
228 183 €
+Neobežný majetok
2 582 024 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 417
+Výsledok hospodárenia
100 731 €