Divinka

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 051
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecdivinkagmail.com

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-18,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
35,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
263,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
144,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
160,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
14,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-169 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
62 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 714 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
34 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Divinka

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
662 110 €
+Kapitálové príjmy
303 778 €
+Bežné výdavky
602 184 €
+Kapitálové výdavky
541 098 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 839 €
+Dlhodobé záväzky
108 295 €
+Krátkodobé záväzky
51 406 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
64 692 €
+Bankové úvery a výpomoci
109 841 €
+Úvery od ŠFRB
97 317 €
+Výdavky na splácanie istiny
14 428 €
+Úrokové splátky
2 802 €
+Finančné účty
74 489 €
+Neobežný majetok
1 799 447 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 051
+Výsledok hospodárenia
35 254 €