Dlhá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:442
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
ocudlhastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,1 %
30,1 %
+Dlhová služba
7,9 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
19,1 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-8,1 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
27,6 %
16,2 %
+Čistý majetok
487,1 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
101,9 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
127,5 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
179,2 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-35 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 800 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
11 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dlhá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
149 296 €
+Kapitálové príjmy
8 004 €
+Bežné výdavky
120 824 €
+Kapitálové výdavky
49 241 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
18 168 €
+Dlhodobé záväzky
238 429 €
+Krátkodobé záväzky
71 231 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
238 343 €
+Výdavky na splácanie istiny
8 105 €
+Úrokové splátky
2 427 €
+Finančné účty
72 618 €
+Neobežný majetok
575 570 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
360
+Výsledok hospodárenia
4 137 €