Dlhá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:442
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
ocudlhastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,1 %
35,1 %
+Dlhová služba
16,4 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
6,5 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,2 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
-19,9 %
14,4 %
+Čistý majetok
726,8 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
224,6 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
278,4 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
457,6 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
113 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 917 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-60 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dlhá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
159 490 €
+Kapitálové príjmy
521 026 €
+Bežné výdavky
149 161 €
+Kapitálové výdavky
489 234 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
15 029 €
+Dlhodobé záväzky
683 313 €
+Krátkodobé záväzky
27 947 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
683 224 €
+Výdavky na splácanie istiny
18 304 €
+Úrokové splátky
6 235 €
+Finančné účty
62 779 €
+Neobežný majetok
1 022 425 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
372
+Výsledok hospodárenia
-22 403 €