Dlhá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
3,0
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:442
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
ocudlhastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
23,5 %
+Dlhová služba
23,6 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
30,4 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
25,5 %
2,9 %
+Intenzita investovania
4,8 %
4,9 %
+Čistý majetok
1 017,0 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
33,4 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
37,8 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
568,7 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
146 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 733 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
37 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dlhá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
214 887 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
149 625 €
+Kapitálové výdavky
10 409 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 726 €
+Dlhodobé záväzky
1 232 622 €
+Krátkodobé záväzky
131 916 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
1 202 231 €
+Výdavky na splácanie istiny
38 317 €
+Úrokové splátky
11 502 €
+Finančné účty
44 118 €
+Neobežný majetok
2 136 149 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
375
+Výsledok hospodárenia
13 888 €