Dlhá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
3,1
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:442
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
ocudlhastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
23,6 %
+Dlhová služba
23,5 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
22,4 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
19,1 %
1,7 %
+Intenzita investovania
3,3 %
8,6 %
+Čistý majetok
937,7 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
63,4 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
79,9 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
492,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
112 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 775 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
88 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dlhá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
262 043 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
203 458 €
+Kapitálové výdavky
8 620 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
18 602 €
+Dlhodobé záväzky
1 168 168 €
+Krátkodobé záväzky
113 002 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
1 119 825 €
+Výdavky na splácanie istiny
41 803 €
+Úrokové splátky
11 600 €
+Finančné účty
71 646 €
+Neobežný majetok
2 110 926 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
447
+Výsledok hospodárenia
39 334 €