Dlhá

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
3,3
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:442
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
ocudlhastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
20,2 %
+Dlhová služba
20,4 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
32,8 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
28,8 %
7,3 %
+Intenzita investovania
2,9 %
4,1 %
+Čistý majetok
810,2 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
119,9 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
123,1 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
411,2 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
193 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 760 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
119 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dlhá

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
287 914 €
+Kapitálové príjmy
11 151 €
+Bežné výdavky
193 600 €
+Kapitálové výdavky
19 383 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 788 €
+Dlhodobé záväzky
1 126 041 €
+Krátkodobé záväzky
87 621 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
1 077 624 €
+Výdavky na splácanie istiny
42 201 €
+Úrokové splátky
11 190 €
+Finančné účty
105 061 €
+Neobežný majetok
2 066 485 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
446
+Výsledok hospodárenia
53 053 €