Balog nad Ipľom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:837
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
balog.obecazet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-22,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
34,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
256,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
120,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
125,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
39,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-286 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
260 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 895 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
38 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Balog nad Ipľom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
978 606 €
+Kapitálové príjmy
94 774 €
+Bežné výdavky
884 534 €
+Kapitálové výdavky
428 153 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 671 €
+Dlhodobé záväzky
388 390 €
+Krátkodobé záväzky
76 208 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
217 237 €
+Bankové úvery a výpomoci
217 237 €
+Úvery od ŠFRB
376 334 €
+Výdavky na splácanie istiny
24 564 €
+Úrokové splátky
17 693 €
+Finančné účty
91 977 €
+Neobežný majetok
2 560 677 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
837
+Výsledok hospodárenia
32 173 €