Dobroč

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:634
Okres:Lučenec
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
dobrocmail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
4,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
545,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
969,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
992,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
77 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
5 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 761 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
41 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dobroč

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
359 071 €
+Kapitálové príjmy
211 153 €
+Bežné výdavky
295 857 €
+Kapitálové výdavky
225 442 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 587 €
+Dlhodobé záväzky
689 €
+Krátkodobé záväzky
23 821 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 875 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 875 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 438 €
+Úrokové splátky
442 €
+Finančné účty
230 930 €
+Neobežný majetok
1 523 106 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
634
+Výsledok hospodárenia
25 880 €