Dobrohošť

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,1

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:463
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
obecdobrohost.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,7 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,7 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
361,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
115,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
120,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
53 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 148 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
452 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dobrohošť

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
316 247 €
+Kapitálové príjmy
193 023 €
+Bežné výdavky
270 304 €
+Kapitálové výdavky
214 653 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
4 803 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4 803 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 939 €
+Dlhodobé záväzky
5 356 €
+Krátkodobé záväzky
38 039 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
13 982 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
43 991 €
+Neobežný majetok
956 098 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
463
+Výsledok hospodárenia
209 190 €