Dobšiná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
3,5
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:5 645
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
dobsinadobsina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
670,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
239,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
277,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
9,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
33 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
97 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
6 031 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
44 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Dobšiná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 526 155 €
+Kapitálové príjmy
1 758 736 €
+Bežné výdavky
5 037 759 €
+Kapitálové výdavky
2 062 636 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
216 121 €
+Dlhodobé záväzky
539 752 €
+Krátkodobé záväzky
569 942 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
548 660 €
+Bankové úvery a výpomoci
548 660 €
+Úvery od ŠFRB
502 295 €
+Výdavky na splácanie istiny
171 779 €
+Úrokové splátky
8 161 €
+Finančné účty
1 363 340 €
+Neobežný majetok
33 265 684 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 645
+Výsledok hospodárenia
245 897 €