Dobšiná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
2,8
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
3,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:5 671
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
dobsinadobsina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,6 %
18,9 %
+Dlhová služba
3,4 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
13,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,6 %
0,8 %
+Intenzita investovania
15,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
743,3 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
338,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
392,2 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
9,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-17 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
120 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 725 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
240 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Dobšiná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
5 076 552 €
+Kapitálové príjmy
947 829 €
+Bežné výdavky
4 368 558 €
+Kapitálové výdavky
1 750 159 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
186 937 €
+Dlhodobé záväzky
406 225 €
+Krátkodobé záväzky
349 526 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
682 391 €
+Bankové úvery a výpomoci
682 391 €
+Úvery od ŠFRB
394 197 €
+Výdavky na splácanie istiny
140 979 €
+Úrokové splátky
9 496 €
+Finančné účty
1 183 939 €
+Neobežný majetok
31 976 701 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 671
+Výsledok hospodárenia
1 360 595 €