Doľany

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,7 %
18,9 %
+Dlhová služba
3,0 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
14,5 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,9 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,9 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-42,5 %
0,8 %
+Intenzita investovania
60,3 %
10,1 %
+Čistý majetok
452,5 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
477,1 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
482,3 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-154 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
69 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 444 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
29 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
364 837 €
+Kapitálové príjmy
28 500 €
+Bežné výdavky
312 014 €
+Kapitálové výdavky
248 383 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
6 530 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6 530 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 217 €
+Dlhodobé záväzky
335 €
+Krátkodobé záväzky
23 160 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
75 081 €
+Bankové úvery a výpomoci
75 081 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
9 919 €
+Úrokové splátky
399 €
+Finančné účty
110 493 €
+Neobežný majetok
1 527 638 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 082
+Výsledok hospodárenia
30 887 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 082
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecnyuraddolany.sk