Doľany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
5,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,5

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 076
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
obecnyuraddolany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
20,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
19,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-0,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
449,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
632,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
637,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
82 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
54 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 524 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
51 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Doľany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
408 247 €
+Kapitálové príjmy
50 083 €
+Bežné výdavky
322 851 €
+Kapitálové výdavky
46 823 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 551 €
+Dlhodobé záväzky
271 €
+Krátkodobé záväzky
28 784 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
58 077 €
+Bankové úvery a výpomoci
58 077 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
17 004 €
+Úrokové splátky
965 €
+Finančné účty
181 959 €
+Neobežný majetok
1 515 748 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 076
+Výsledok hospodárenia
55 185 €