Dolná Seč

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,6 %
18,9 %
+Dlhová služba
1,8 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
4,7 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
12,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
-8,3 %
10,1 %
+Čistý majetok
661,7 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
353,6 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
457,1 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
51 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
38 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 347 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
18 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
178 039 €
+Kapitálové príjmy
14 830 €
+Bežné výdavky
169 665 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 291 €
+Dlhodobé záväzky
612 €
+Krátkodobé záväzky
8 980 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
17 070 €
+Bankové úvery a výpomoci
17 070 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 500 €
+Úrokové splátky
338 €
+Finančné účty
31 757 €
+Neobežný majetok
1 051 289 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
454
+Výsledok hospodárenia
8 341 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:454
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obecdolnasec.sk