Dolná Súča

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
5,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:3 067
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obec.dolnasucastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
12,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
12,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
266,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
405,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
415,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
27,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
39 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
141 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 802 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
89 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dolná Súča

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 302 242 €
+Kapitálové príjmy
426 467 €
+Bežné výdavky
1 900 920 €
+Kapitálové výdavky
708 634 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
17 739 €
+Dlhodobé záväzky
578 807 €
+Krátkodobé záväzky
171 279 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
432 002 €
+Bankové úvery a výpomoci
432 002 €
+Úvery od ŠFRB
570 530 €
+Výdavky na splácanie istiny
173 696 €
+Úrokové splátky
11 731 €
+Finančné účty
694 554 €
+Neobežný majetok
5 272 134 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
3 067
+Výsledok hospodárenia
271 463 €