Dolné Plachtince

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
3,0
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:635
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obecdpstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
15,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
627,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
106,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
137,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
170,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
68 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
70 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 543 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
47 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dolné Plachtince

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
379 164 €
+Kapitálové príjmy
19 610 €
+Bežné výdavky
331 322 €
+Kapitálové výdavky
24 090 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
15 130 €
+Dlhodobé záväzky
602 252 €
+Krátkodobé záväzky
49 344 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
44 402 €
+Bankové úvery a výpomoci
44 402 €
+Úvery od ŠFRB
610 169 €
+Výdavky na splácanie istiny
38 794 €
+Úrokové splátky
7 111 €
+Finančné účty
52 755 €
+Neobežný majetok
2 233 625 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
635
+Výsledok hospodárenia
30 122 €