Dolný Kubín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:19 196
Okres:Dolný Kubín
Kraj:Žilinský
E-mail:
primatordolnykubin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,004 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
244,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
346,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
359,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
15 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
143 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 913 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
82 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Dolný Kubín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
15 974 123 €
+Kapitálové príjmy
1 176 967 €
+Bežné výdavky
14 412 781 €
+Kapitálové výdavky
2 449 416 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
595 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
137 227 €
+Dlhodobé záväzky
1 141 341 €
+Krátkodobé záväzky
1 004 612 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 750 847 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 136 114 €
+Úvery od ŠFRB
1 137 852 €
+Výdavky na splácanie istiny
355 804 €
+Úrokové splátky
47 951 €
+Finančné účty
3 477 701 €
+Neobežný majetok
36 003 429 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
19 196
+Výsledok hospodárenia
1 580 577 €