Bánovce nad Bebravou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:18 823
Okres:Bánovce nad Bebravou
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
podatelnabanovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
10,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,5 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
238,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
136,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
151,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
14,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
9 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
78 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 722 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-22 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Bánovce nad Bebravou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
14 546 922 €
+Kapitálové príjmy
520 372 €
+Bežné výdavky
13 009 907 €
+Kapitálové výdavky
1 878 682 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
61 286 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
447 348 €
+Dlhodobé záväzky
2 264 151 €
+Krátkodobé záväzky
2 993 965 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 472 424 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 472 468 €
+Úvery od ŠFRB
1 950 797 €
+Výdavky na splácanie istiny
430 538 €
+Úrokové splátky
48 871 €
+Finančné účty
4 096 231 €
+Neobežný majetok
30 111 354 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
18 823
+Výsledok hospodárenia
-408 161 €