Dolný Vadičov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:486
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecdolnyvadicovzoznam.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
16,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
15,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
256,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
284,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
310,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
5 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
3 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 057 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
32 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Dolný Vadičov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
212 914 €
+Kapitálové príjmy
35 000 €
+Bežné výdavky
178 129 €
+Kapitálové výdavky
67 473 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 129 €
+Dlhodobé záväzky
46 165 €
+Krátkodobé záväzky
16 055 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 284 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 284 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 527 €
+Úrokové splátky
71 €
+Finančné účty
45 634 €
+Neobežný majetok
515 683 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
486
+Výsledok hospodárenia
15 319 €