Domadice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
5,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:252
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
domadicedomadice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
10,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-5,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
26,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
913,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
329,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
517,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
176,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-52 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
4 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 253 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
6 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Domadice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
114 930 €
+Kapitálové príjmy
120 380 €
+Bežné výdavky
97 764 €
+Kapitálové výdavky
150 525 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 804 €
+Dlhodobé záväzky
161 712 €
+Krátkodobé záväzky
5 735 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 000 €
+Úvery od ŠFRB
158 008 €
+Výdavky na splácanie istiny
7 572 €
+Úrokové splátky
1 671 €
+Finančné účty
18 895 €
+Neobežný majetok
805 678 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
252
+Výsledok hospodárenia
1 534 €