Domaniža

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 541
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecdomaniza.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
33,5 %
30,1 %
+Dlhová služba
0,8 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
6,1 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-14,5 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
21,5 %
16,2 %
+Čistý majetok
660,7 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
43,5 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
97,9 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,3 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-78 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
167 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 285 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-11 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Domaniža

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
747 687 €
+Kapitálové príjmy
47 850 €
+Bežné výdavky
702 313 €
+Kapitálové výdavky
208 881 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
53 766 €
+Dlhodobé záväzky
3 107 €
+Krátkodobé záväzky
98 950 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
247 454 €
+Úvery od ŠFRB
1 897 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
5 880 €
+Finančné účty
43 057 €
+Neobežný majetok
5 106 394 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 492
+Výsledok hospodárenia
-16 270 €