Domaniža

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
2,0 / 6
Nedostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,4

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 541
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecdomaniza.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
161,8 %
34,9 %
+Dlhová služba
4,8 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
0,7 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,3 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,4 %
0,2 %
+Intenzita investovania
7,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
641,0 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
48,6 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
120,6 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-35 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
785 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 111 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-131 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Domaniža

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
804 415 €
+Kapitálové príjmy
398 685 €
+Bežné výdavky
798 997 €
+Kapitálové výdavky
457 055 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2 356 €
+Krátkodobé pohľadávky
106 446 €
+Dlhodobé záväzky
855 790 €
+Krátkodobé záväzky
147 678 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
326 578 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
12 296 €
+Úrokové splátky
22 475 €
+Finančné účty
71 702 €
+Neobežný majetok
5 795 114 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 506
+Výsledok hospodárenia
-197 286 €