Domaniža

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
3,8 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,0
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,7

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 541
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecdomaniza.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
40,6 %
25,0 %
+Dlhová služba
12,8 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
5,0 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
1,3 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,010 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,9 %
1,4 %
+Intenzita investovania
2,0 %
5,2 %
+Čistý majetok
671,6 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
48,8 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
84,3 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
99,9 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
18 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
218 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 614 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-58 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Domaniža

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
909 271 €
+Kapitálové príjmy
43 116 €
+Bežné výdavky
863 702 €
+Kapitálové výdavky
61 224 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
10 721 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
77 €
+Krátkodobé pohľadávky
57 577 €
+Dlhodobé záväzky
781 026 €
+Krátkodobé záväzky
162 082 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
326 578 €
+Bankové úvery a výpomoci
326 578 €
+Úvery od ŠFRB
803 619 €
+Výdavky na splácanie istiny
81 204 €
+Úrokové splátky
21 635 €
+Finančné účty
79 079 €
+Neobežný majetok
5 627 297 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 495
+Výsledok hospodárenia
-87 370 €