Domaniža

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 541
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecdomaniza.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
34,3 %
23,5 %
+Dlhová služba
6,5 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
7,9 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,5 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,4 %
2,9 %
+Intenzita investovania
3,4 %
4,9 %
+Čistý majetok
601,8 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
63,8 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
92,9 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
86,3 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
28 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
207 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 634 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
69 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Domaniža

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
934 835 €
+Kapitálové príjmy
22 414 €
+Bežné výdavky
860 737 €
+Kapitálové výdavky
54 008 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
4 119 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
40 660 €
+Dlhodobé záväzky
758 089 €
+Krátkodobé záväzky
139 673 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
312 078 €
+Bankové úvery a výpomoci
312 078 €
+Úvery od ŠFRB
784 649 €
+Výdavky na splácanie istiny
39 825 €
+Úrokové splátky
19 170 €
+Finančné účty
89 138 €
+Neobežný majetok
5 668 796 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 506
+Výsledok hospodárenia
103 842 €