Domaniža

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,7

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 541
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecdomaniza.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,3 %
21,5 %
+Dlhová služba
5,7 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
6,9 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
2,8 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,4 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,3 %
0,7 %
+Intenzita investovania
3,6 %
6,7 %
+Čistý majetok
589,9 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
65,0 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
104,2 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
80,5 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
22 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
201 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 662 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
103 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Domaniža

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
1 011 081 €
+Kapitálové príjmy
6 800 €
+Bežné výdavky
941 454 €
+Kapitálové výdavky
43 114 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
26 227 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3 866 €
+Krátkodobé pohľadávky
51 406 €
+Dlhodobé záväzky
753 403 €
+Krátkodobé záväzky
130 982 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
302 078 €
+Bankové úvery a výpomoci
302 078 €
+Úvery od ŠFRB
752 736 €
+Výdavky na splácanie istiny
35 558 €
+Úrokové splátky
18 022 €
+Finančné účty
85 105 €
+Neobežný majetok
5 732 462 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 506
+Výsledok hospodárenia
154 536 €