Domaniža

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
3,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 541
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecdomaniza.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,4 %
20,2 %
+Dlhová služba
18,1 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,9 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,6 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,3 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
21,5 %
7,3 %
+Intenzita investovania
-8,1 %
4,1 %
+Čistý majetok
500,5 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
233,3 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
282,5 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
63,4 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
204 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
196 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 722 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
108 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Domaniža

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
1 266 450 €
+Kapitálové príjmy
144 019 €
+Bežné výdavky
1 065 393 €
+Kapitálové výdavky
41 271 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
6 322 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3 012 €
+Krátkodobé pohľadávky
56 990 €
+Dlhodobé záväzky
707 471 €
+Krátkodobé záväzky
115 953 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
302 078 €
+Bankové úvery a výpomoci
302 078 €
+Úvery od ŠFRB
700 868 €
+Výdavky na splácanie istiny
182 748 €
+Úrokové splátky
17 889 €
+Finančné účty
270 519 €
+Neobežný majetok
5 572 859 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 487
+Výsledok hospodárenia
160 302 €