Domaniža

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,7

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 541
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecdomaniza.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,9 %
18,8 %
+Dlhová služba
5,4 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
13,6 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,4 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,4 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,2 %
0,8 %
+Intenzita investovania
14,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
439,0 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
203,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
244,1 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
53,3 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-10 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
200 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 675 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
81 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Domaniža

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
1 272 873 €
+Kapitálové príjmy
5 274 €
+Bežné výdavky
1 100 265 €
+Kapitálové výdavky
193 144 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
5 175 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
5 136 €
+Krátkodobé pohľadávky
47 332 €
+Dlhodobé záväzky
685 100 €
+Krátkodobé záväzky
116 464 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
302 078 €
+Bankové úvery a výpomoci
302 078 €
+Úvery od ŠFRB
674 613 €
+Výdavky na splácanie istiny
26 255 €
+Úrokové splátky
15 258 €
+Finančné účty
236 955 €
+Neobežný majetok
5 635 758 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 513
+Výsledok hospodárenia
122 305 €