Domaniža

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,7

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 541
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecdomaniza.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,5 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,3 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
471,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
188,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
228,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
50,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
28 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
196 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 894 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-114 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Domaniža

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 364 960 €
+Kapitálové príjmy
697 747 €
+Bežné výdavky
1 211 234 €
+Kapitálové výdavky
808 114 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
6 985 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3 957 €
+Krátkodobé pohľadávky
54 089 €
+Dlhodobé záväzky
659 725 €
+Krátkodobé záväzky
135 834 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
302 078 €
+Bankové úvery a výpomoci
302 078 €
+Úvery od ŠFRB
647 944 €
+Výdavky na splácanie istiny
26 670 €
+Úrokové splátky
14 608 €
+Finančné účty
255 778 €
+Neobežný majetok
6 058 738 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 541
+Výsledok hospodárenia
-176 132 €