Drahňov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
2,5
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 457
Okres:Michalovce
Kraj:Košický
E-mail:
obec.drahnovpobox.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
72,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-4,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-16,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
17,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
452,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
50,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
704,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
4,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-248 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
218 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 518 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-126 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Drahňov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 607 248 €
+Kapitálové príjmy
580 580 €
+Bežné výdavky
1 686 471 €
+Kapitálové výdavky
862 345 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
721 033 €
+Dlhodobé záväzky
149 015 €
+Krátkodobé záväzky
110 129 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
318 059 €
+Bankové úvery a výpomoci
318 059 €
+Úvery od ŠFRB
69 863 €
+Výdavky na splácanie istiny
581 927 €
+Úrokové splátky
7 691 €
+Finančné účty
55 041 €
+Neobežný majetok
6 925 222 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 457
+Výsledok hospodárenia
-184 139 €